Miben tudunk Önnek segíteni?

Aláíráshitelesítés, címpéldányok készítése és kézjegy valódiságának tanúsítása, elektronikus aláírási címpéldány, elektronikus aláíráshitelesítés (pl. közbeszerzési nyilatkozaton)

Másolathitelesítés

Hiteles tulajdoni lap kiadása

Hiteles cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány kiadása, elektronikus formában is

Hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése, azonossági nyilatkozat, hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítése

Szerződések közjegyzői okiratba foglalása:

 • adásvételi szerződés
 • ajándékozás
 • bérleti szerződés
 • csere szerződés
 • életjáradéki szerződés,
 • haszonélvezeti jog alapítása
 • tartási szerződés,
 • kölcsön és zálogszerződések,
 • házassági vagyonjogi szerződés,
 • élettársi vagyonjogi szerződés,
 • öröklési szerződés… stb.

Egyoldalú ügyletek közjegyzői okiratba foglalása:

 • végrendelet,
 • egyoldalú kötelezettségvállalás (fizetésre, kiköltözésre),
 • tartozáselismerés,
 • nyilatkozat asszisztált reprodukciós eljáráshoz,
 • befogadó nyilatkozat,
 • hatósági eljárásokban felhasználni kívánt nyilatkozatok …stb.

Ténytanúsítások:

 • jogi jelentőségű tények tanúsítása (pl. weboldal tartalmának tanúsítása, sms tanúsítása, helyszín állapotának rögzítése),
 • sorsolások tanúsítása,
 • nyilatkozat vagy értesítés közlése tanúsítása (pl. felmondás, fizetési felszólítás közlésének tanúsítása) …stb.

Közjegyzői eljárások:

Fizetési meghagyásos, európai fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása

Hagyatéki ügyek (április vagy október hónapban elhunyt XI. kerületi lakosok ügyeiben)

Okirat (pl. takarékbetétkönyv), értékpapír (pl. részvény) semmissé nyilvánítása, megsemmisítése

Igazságügyi szakértő kirendelése

Előzetes bizonyítás elrendelése

A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásba vétele

Élettársi nyilatkozatok nyilvántartásba vétele

Okirat, pénz, értéktárgy bizalmi őrzése

Végrendeletek, egyéb okiratok letétbe vétele

A közjegyzői tevékenységről bővebben az alábbi linkeken olvashat:

www.mokk.hu

Irodánk valamennyi fenti ügykörben angol és német nyelvű hitelesítést és közjegyzői okirat készítését is vállalja.