Bérleti szerződés

Miben tud Önnek segíteni a közjegyző, ha ingatlanát bérbe kívánja adni?

Amennyiben lakását, üzlethelyiségét bérbe kívánja adni, célszerű közvetlenül végrehajtható közjegyzői okiratba foglaltatnia a bérleti szerződést, vagy bérlője egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

Amennyiben a bérleti szerződést kívánja közjegyzői okiratba foglaltatni, úgy kérésére e-mailben küldünk Önnek egy tájékoztatót arra vonatkozóan, milyen főbb kérdésekben kell megállapodniuk a szerződő feleknek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ingatlan bérbeadásához energetikai tanúsítvány szükséges, a szerződésnek tartalmaznia kell a tanúsítvány számát is. Ezt – amennyiben még nincs – érdemes minél előbb beszerezni.

Ha úgy dönt, hogy nem szeretné közjegyzői okiratba foglaltatni a bérleti szerződést, de szeretne biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a szerződés rendelkezéseit bérlője be fogja tartani, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bérlője egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban vállalja, hogy:

  • a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérleményből kiköltözik (kiköltözési nyilatkozat). Amennyiben a bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadó – perindítás nélkül – közvetlenül végrehajtási eljárást kezdeményezhet az ingatlan kiürítése iránt.
  • a kiköltözésen túl a szerződés szerinti díjakat, költségeket (pl. bérleti díj, közüzemi díjak, közös költség, kártérítés) határidőben megfizeti a bérbeadónak (nyilatkozat kiköltözésre és fizetésre).

Teendői: szíveskedjen irodánkkal telefonon időpontot egyeztetni a tervezett aláírás előtt 3-4 nappal. A bérleti szerződés okiratba foglalása esetén mind a bérlőnek, mind a bérbeadónak jelen kell lennie; míg az egyoldalú nyilatkozat esetén csak a bérlőnek.

Irodánkkal egyeztetett időpontjukra hivatkozással a végleges bérleti szerződés szövegét (mely tartalmazza már a felek adatait is) e-mailben (drkadar@drkadar.hu), Word formátumban szíveskedjen továbbítani részünkre.

Kérjük jelezze előre, amennyiben valamelyik szerződő fél illetve nyilatkozattevő nem beszéli a magyar nyelvet, ebben az esetben ügyleti tanúkra (2), illetve adott esetben tolmácsra is szükség lehet. Angol nyelven az ügyintézés tolmács nélkül is megoldott irodánkban, azonban ezt a körülményt kérjük, mindenképpen az időpont egyeztetés során jelezze!

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat okiratba foglalásának előfeltétele a felek és tanúk által aláírt bérleti szerződés, melynek bemutatására csupán a közjegyzői okirat aláírásakor van szükség.

A kiköltözési nyilatkozatnak nemcsak a bérleti, hanem az adásvételi szerződések vonatkozásában is fontos szerepe lehet annak érdekében, hogy az eladók a szerződésben meghatározott időpontban kiköltözzenek, és a vevő birtokba vehesse az ingatlant, illetve olyan esetben, ha a vevő részére a birtokba adás a teljes vételár megfizetése előtt történik.

Milyen dokumentumok szükségesek „kiköltözési nyilatkozat”/egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat elkészítéséhez?

  • A nyilatkozó(k) érvényes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám,
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a kiköltözési nyilatkozatot teszi (pl.: bérleti szerződés, adásvételi szerződés stb.), és ennek Word formátumban e-mail címünkre történő megküldése.

Milyen dokumentumok szükségesek bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásához?

  • A bérleti szerződés tervezet e-mail-ben, Word formátumban megküldve e-mail címünkre,
  • A szerződő felek érvényes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám,,
  • energetikai tanúsítvány.

Mennyibe kerül az okiratok elkészítése?

Mivel a díj a szerződés és a nyilatkozatok esetében eltér, és függ a bérleti díj összegétől, javasoljuk, hogy a díjról való tájékozódás érdekében keresse irodánkat (telefonon vagy e-mailben).