Bérleti szerződés

Miben tud Önnek segíteni a közjegyző, ha ingatlanát bérbe kívánja adni?

Amennyiben lakását, üzlethelyiségét bérbe kívánja adni, célszerű közvetlenül végrehajtható közjegyzői okiratba foglaltatnia a bérleti szerződést, vagy bérlője egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

Amennyiben a bérleti szerződést nem szeretné közjegyzői okiratba foglaltatni, mégis olyan megoldást szeretne, mely biztosítékot jelent Önnek, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bérlője egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban vállalja, hogy:

  • a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlanból kiköltözik (kiköltözési nyilatkozat). Amennyiben a bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadó – perindítás nélkül – közvetlenül végrehajtási eljárást kezdeményezhet a bérlő kiköltöztetésére.
  • a kiköltözésen túl a szerződés szerinti díjakat, költségeket (pl. bérleti díj, közüzemi díjak, közös költség, kártérítés) megfizeti a bérbeadónak (nyilatkozat kiköltözésre és fizetésre).

Teendői: irodánkkal (célszerűen telefonon) időpontot egyeztet, amely – szerződés okiratba foglalása esetén – mind a bérlőnek, mind a bérbeadónak megfelel – egyoldalú nyilatkozat esetén csak a bérlőnek kell eljönnie. Majd a bérleti szerződés tervezetét (mely tartalmazza már a felek adatait is) e-mailben, lehetőleg Word formátumban megküldi irodánknak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ingatlan bérbeadásához energetikai tanúsítvány szükséges, melynek számát is tartalmaznia kell a szerződésnek.

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat okiratba foglalásának előfeltétele, hogy a felek a bérleti szerződést már aláírták.

A kiköltözési nyilatkozatnak nemcsak a bérleti, hanem az adásvételi szerződések vonatkozásában is fontos szerepe lehet, annak érdekében, hogy az eladók a meghatározott időpontban kiköltözzenek, és a vevő birtokba vehesse az ingatlant.

Milyen dokumentumok szükségesek „kiköltözési nyilatkozat”/egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat elkészítéséhez?

  • A nyilatkozó érvényes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a kiköltözési nyilatkozatot teszi (pl.: bérleti szerződés, adásvételi szerződés stb.), és ennek Word formátumban e-mail címünkre történő megküldése.

Amennyiben a bérleti szerződést foglaltatja közjegyzői okiratba, úgy a közjegyző felel azért, hogy a bérleti szerződés a jogszabályoknak megfelel; valamint az okirat úgy a bérlő, mint a bérbeadó irányában közvetlenül végrehajtható (azaz nem csak a bérbeadó követelheti az alapján a bérleti díj megfizetését, hanem a bérlő is a bérbeadótól pl. a kaució visszafizetését, felmerült költségei megtérítését).

Milyen dokumentumok szükségesek bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásához?

  • A bérleti szerződés tervezet, e-mail-ben, Word formátumban megküldve e-mail címünkre,
  • A szerződő felek érvényes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • energetikai tanúsítvány.

Mennyibe kerül az okiratok elkészítése?

Mivel a díj a szerződés és a nyilatkozatok esetében eltér, és függ a bérleti díj összegétől, javasoljuk, hogy a díjról való tájékozódás érdekében keresse irodánkat (telefonon vagy e-mailben).